Hydroenterorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.