Hydrogen Ion Concentration teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir çözeltinin asiditesini veya alkali derecesini ölçmek için kullanılan kıstas.