Hydrogen Sulphide teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bozuk yumurta gibi konan kükürlü hidrojen.