Hydrogenize teriminin tıbbi anlamı; v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.