Hydropneumoperitoneum teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.