Hygroscopy teriminin tıbbi anlamı; n. See hygrometry.