Hypermetaplasia teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı metaplazi.