Hypermyotrophy teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı kas dokusu gelişimi.