Hypophosphite teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.