Hysterurynter teriminin tıbbi anlamı; n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.