Ice Pack teriminin tıbbi anlamı; Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).