Ichorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Bol cerahat akması.