Ichthophagy teriminin tıbbi anlamı; n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.