Ichthyophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.