Ichthyosis Hystrix teriminin tıbbi anlamı; Siğile benzer kısımlar ihtiva eden konjenital naevus'lar.