Icteric Index teriminin tıbbi anlamı; Serum'un, standart eriyik ile muamelesi sonucu meydana gelen renk kesafetine göre belirlenen plazmadaki bilirubin miktarı;