Icteric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.