Icteroanemia teriminin tıbbi anlamı; n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).