Icteroid teriminin tıbbi anlamı; a. Sarılığa benzer, ikteroyid.