Icterus Index teriminin tıbbi anlamı; Plasmadaki bilirubin yoğunluğunun ölçülmesi ile elde olunan değer.