Icterus Obstructive teriminin tıbbi anlamı; Safra kanallarında, herhangi bir sebeple safra akımının durması nedeniyle gelişen sarılık, tıkanma sarılığı.