Idant teriminin tıbbi anlamı; n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.