Ideal teriminin tıbbi anlamı; n. Mükemmel şey, ideal