Ideation teriminin tıbbi anlamı; n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.