Ideational teriminin tıbbi anlamı; n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.