Identical Twins teriminin tıbbi anlamı; n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.