Identification teriminin tıbbi anlamı; n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.