Ileectomy teriminin tıbbi anlamı; n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.