Iliotibial teriminin tıbbi anlamı; a. İlium ve tiiba ile ilgili.