Impairment teriminin tıbbi anlamı; n. Bozulma, noksan, bozukluk.