Incarnant teriminin tıbbi anlamı; a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.