Incarnating teriminin tıbbi anlamı; a. Ete batmış, incarnatus.