Indirect teriminin tıbbi anlamı; a. Dolaylı, aracılı, indirekt.