Inoperable teriminin tıbbi anlamı; a. Ameliyata elverişil olmayan.