Inscription teriminin tıbbi anlamı; n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.