Inspection teriminin tıbbi anlamı; n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.