Intensimeter teriminin tıbbi anlamı; n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.