Intercapillary teriminin tıbbi anlamı; a. Kılcal damarlar arasında.