Intramammary teriminin tıbbi anlamı; a. Meme içi, meme içinde.