Invasive teriminin tıbbi anlamı; a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.