Iodotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. İyot veya iyotlu maddelerle tedavi usulü.