Iodoventriculography teriminin tıbbi anlamı; n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.