Ionization teriminin tıbbi anlamı; n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.