Ixodes teriminin tıbbi anlamı; n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.