Jail-Fever teriminin tıbbi anlamı; n. Hapishane humması.