Jalap teriminin tıbbi anlamı; n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.