Javelle Solution teriminin tıbbi anlamı; Antiseptik olarak kullanılan su içindeki sodyum hipoklorür veya potasyum hipoklorür eriyiği;