Jejunectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.