Jejunocolostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.