Jejunoileitis teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumla ilyumun iltihabı.